Jaime Vélez-Victoria, Cirujano Vascular. Representante internacional de Vascular Access Society of the Americas (VASA), Cali, Colombia